Årsredovisning för 2012

PRV har nu lämnat in sin Årsredovisning för 2012, vilket visar ett stabilt resultat för kärnverksamheten . Resultat var enligt plan med ett underskott på 3,5 Mkr. Resultatet har då belastats med engångskostnader på 4,5 Mkr vilket innebär att kärnverksamheten gjorde ett plusresultat under 2012. Glädjande var att inkommande ärenden som nationella patentansökningar, nationella varumärkesansökninga…

Social tagging: >

Comments are closed.