Ändring i patentkungörelsen angående offentliga uppgifter i patentansökningar

Från och med den 1 juli 2011 kommer följande uppgifter inte längre att vara offentliga i inkommande patentansökningar: uppfinningens benämning klasser uppfinnarens namn och adress Uppgifterna blir allmänt tillgängliga då ansökan i sin helhet blir allmänt tillgänglig. Denna ändring gäller ansökningar som inges till PRV efter ikraftträdandet. (SFS 2011:449.)  

Social tagging: >

Comments are closed.