Förslag till förändringar i varumärkesförordningen

Den 27 mars offentliggjorde EU-Kommissionen sitt förslag till reviderat varumärkesdirektiv och -förordning. Kommissionens förslag bygger på den utredning som tidigare presenterats av Max Planck-Institutet men skiljer sig på en rad väsentliga punkter. Den mest långtgående skillnaden är att Kommissionen vill likrikta handläggningen av varumärkesansökningar inom Unionen. Om förslaget genomförs…

Social tagging: >

Comments are closed.