EU-domstolen godkänner förstärkt samarbete om enhetligt patent

I mars 2011 beslutade 25 av EU:s medlemsstater att inleda s.k. förstärkt samarbete för att få till stånd enhetligt patentskydd. Italien och Spanien väckte talan i EU-domstolen och begärde att beslutet skulle ogiltigförklaras. EU-domstolen har nu, den16 april 2013, sagt nej till Spaniens och Italiens begäran om ogiltigförklaring. Italien och Spanien grundade, förenklat beskrivet, sin talan på at…

Social tagging: >

Comments are closed.