App-försäljare ska slippa dubbel momsbeskattning

Den som säljer appar och kan visa att moms redan har betalats i ett annat EU-land behöver inte heller i fortsättningen betala moms i Sverige. Det är innebörden av ny tillämpningsinformation från Skatteverket som gäller fram till 2015.

Social tagging: >

Comments are closed.