Kommentar till Högsta domstolens beslut om skattetillägg och skattebrott

Med anledning av Högsta domstolens beslut om skattetillägg och skattebrott har företrädare för Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten diskuterat den uppkomna situationen.

Social tagging: >

Comments are closed.