Statskontoret lämnar förslag på ny finansieringsmodell för patent- och registreringsverket

Statskontoret föreslår i en rapport att regeringen bör ändra villkoren för patent- och registreringsverkets (PRV) finansiering. För att intäkterna i framtiden ska vara mer förutsägbara föreslår man en finansiering av verksamheten via anslag.  Statskontorets rapport är resultatet av den utredning som under våren gjorts för att se över hur PRV långsiktigt ska bedriva och finansiera sin verksamhet…

Social tagging: >

Comments are closed.