Innovation på allas läppar

Under Almedalsveckan samlas politiken, näringslivet och media för att samtala, diskutera och debattera. PRV finns på plats, främst för att nätverka, lyssna in och höra hur de politiska vindarna blåser. Överst på vår agenda står immaterialrätten och nyttiggörandet av den i olika sammanhang. – Vi deltar under Almedalsveckan för att lyssna in och höra hur de politiska vindarna blåser, hur andra…

Social tagging: >

Comments are closed.