Dra nytta av statistiken

Statistikårsbok 2012 är nu klar. Statistiken beskriver utvecklingen inom patent-, varumärkes- och designområdena. PRV förfogar över en stor databank som här har strukturerats för att visa vad som händer i Sverige inom immaterialrättsområdet. Årsboken kan vara till stor nytta inom statliga myndigheter, privata företag, forskning och för dem som på annat sätt kommer i kontakt med immaterialrättsf…

Social tagging: >

Comments are closed.