8 300 lantbruk i Uppsala län får nya taxeringsvärden

8 300 lantbruk i Uppsala län omfattas av den förenklade fastighetstaxeringen av lantbruk som öppnar som e-tjänst i veckan. Sedan senaste taxeringen 2011 beräknas taxeringsvärdena öka med 7 procent i länet.

Social tagging: >

Comments are closed.