Konkreta effekter av myndighetssamarbete

Positiva synergieffekter av myndighetssamarbete – insatser för ökad affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar.   VINNOVA och PRV arbetar gemensamt, utifrån regeringsuppdrag N2011/6169FIN, med att genomföra insatser som stärker små och medelstora företags förmåga till affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar. Arbetet har löpt under 2012 och 2013 och ska slutrapporteras i…

Social tagging: >

Comments are closed.