Nyheter i Svensk Patentdatabas

I enlighet med kundönskemål är det nu möjligt att i Svensk Patentdatabas söka fram validerade EP-patent efter PRV:s kungörelsedatum. De möjligheter som finns för datumsökning under Avancerad sökning i Svensk Patentdatabas är nu Ingivningsdatum (SE, EP), Beviljandedatum (SE, EP), Offentlighetsdatum (SE) och Kungörelsedatum (EP). Utöver denna förbättring har de uppgifter som visas i databasen…

Social tagging: >

Comments are closed.