Rot- och rutavdrag kvittas mot skatteskulder

Skatteverket kommer från och med den 30 oktober att kvitta utbetalningar av rot- och rutavdrag mot skulder på skattekontot eller återkrav i rot- och rutsystemet hos utförarna innan utbetalningarna genomförs.

Social tagging: >

Comments are closed.