Företag upplever minskad konkurrens från skattefuskare

Svenska företag upplever att konkurrensen från skattefuskare inom den egna branschen har sjunkit. Det visar en ny undersökning från Skatteverket. Drygt en av tio anser att de i stor utsträckning är utsatta för konkurrens från företag som skattefuskar. För sex år sedan upplevde nästan var femte företag det.

Social tagging: >

Comments are closed.