Ändring av avgifter för PCT

Från 1 januari 2014 ändras följande avgifter i PCT: Internationell ansökningsavgift 9440 kr Sidor över 30: oförändrat 110 kr Om en internationell ansökan inges via PCT-EASY, reduktion med 710 kr Om en internationell ansökan inges via PDF, reduktion med 1420 kr Om en internationell ansökan inges via XML, reduktion med 2130 k r Internationell nyhetsgranskningsavgift (gäller även tilläggsavgift fö…

Social tagging: >

Comments are closed.