Valutajusteringar av PCT-avgifter

PCT-avgifter kommer att ändras på grund av valutajusteringar. Ändringarna träder i kraft 1 oktober 2011. Om ansökan inte innehåller fler än 30 sidor: 10 240 kr Varje sida därutöver: 120 kr Avgiftsreducering om PCT-ansökan inges via PCT-EASY: 770 kr Avgiftsreducering om PCT-ansökan inges via PDF-format: 1 540 kr Avgiftsreducering om PCT-ansökan inges via XML-format: 2 310 kr Handläggningsavgift…

Social tagging: >

Comments are closed.