Ny praxis för klassning i varumärkesärenden

Den 19 juni 2012 avkunnade Europadomstolen beslut i mål C-307/10 (IP-translator). Där framgår bland annat att varor och tjänster i en varumärkesansökan ska anges på ett klart och precist sätt. Detta gäller såväl i allmänhet som specifikt rörande de termer som idag omfattas av Nice-klassificeringens klassrubriker.  OHIM har tillsammans med de nationella kontoren genomfört ett konvergensprogram f…

Social tagging: >

Comments are closed.