Bilagor i invändningsärenden

Från och med 13 december 2013 distribuerar PRV vissa bilagor i invändningsärenden via e-tjänsten ”Aktinsyn”. Skrivelser från parterna som bifogas för kännedom eller yttrande, skickas som tidigare i pappersform. Men för bilagor till dessa skrivelser hänvisar vi till handlingarnas dokumentnummer i e-tjänsten ”Aktinsyn”. Där finns handlingarna elektroniskt tillgängliga i pdf-format, och kan laddas…

Social tagging: >

Comments are closed.