Sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning eller utveckling

Från den 1 januari 2014 kan företag som har anställda som arbetar med forskning eller utveckling få lägre arbetsgivaravgift. Sänkningen uppgår till 10 procent av lönesumman för anställda som arbetar med forskning eller utveckling under minst 75 procent av arbetstiden och minst 15 timmar per månad.

Social tagging: >

Comments are closed.