Skattestatistisk årsbok – 250 sidor skattefakta

Visste du att varje svensk invånare i genomsnitt betalade 164 600 kronor i skatt 2011? Drygt en fjärdedel av inkomsten – 26,1 procent – betalades i direkta skatter. Detta och mycket annat framgår av årets upplaga av Skattestatistisk årsbok.

Social tagging: >

Comments are closed.