Skatteverket fokuserar granskning på företag, falska kontrolluppgifter och internationellt skattefusk

Under 2014 kommer Skatteverket att särskilt granska vanliga fel företag gör i sina deklarationer samt internationella transaktioner. I granskningen av den grova ekonomiska brottsligheten är fokus i år på transportsektorn och falska kontrolluppgifter. Skatteverkets större insatser under 2014 presenterades på ett presseminarium på onsdagen.

Social tagging: >

Comments are closed.