Immaterialrätt på den globala marknaden

Att ha hela världen som marknadsplats för sitt företag ökar förutsättningarna för att lyckas. Men hur gör man då för att nå företagsframgångar på den internationella marknaden? Delta på temadagen om immaterialrätt på den globala marknaden och få råd på vägen. Patent- och registreringsverket (PRV) och FN-organet WIPO, World Intellectual property organization arrangerar en temadag för dig som vil…

Social tagging: >

Comments are closed.