Immaterialrätten har betydelse för affärsframgång – PRV är din lots!

Att Sverige är ett innovativt och kreativt land är välkänt. Vi ser många bevis på det och det är glädjande att framgångsrika och hängivna entreprenörer driver på utvecklingen i små och medelstora företag. Arbetstillfällen skapas och tillväxten ökar. Dagens företagare möter andra utmaningar än vad det gjorde för ett antal år sedan; vi kan bland annat se en större fokusering på det kunskapsbasera…

Social tagging: >

Comments are closed.