Ändringar i patentlagen den 1 juli 2014

I nationella patentansökningar ingivna från och med den 1 juli 2014 kan sökanden begära att patentet ska meddelas på engelska. Riksdagen har beslutat om ändringar av patentlagen som medför att sökanden ska ange i ansökan om patent ska meddelas på svenska eller engelska. Bilagorna till ansökan (beskrivning, patentkrav och sammandrag) måste vara på ett och samma språk och det finns endast…

Social tagging: >

Comments are closed.