Skydd av know-how: efterfrågad kurs 11 juni

Onsdag den 11 juni erbjuder PRV heldagsutbildningen ”Skydd av Know-how”, en kurs om immaterialrätt, företagshemligheter och sekretessavtal. Föreläsare är Magnus Tonell. Affärsstrategisk information kan representera mycket stora värden inom näringslivet. Kunskap om hur företagshemligheter och innovationer bäst kan skyddas har därför blivit ett allt viktigare konkurrensmedel. Vid utbildningen ”…

Social tagging: >

Comments are closed.