PRV ingår PPH-avtal med kinesiska patentmyndigheten, SIPO

PRV har tecknat ett bilateralt avtal med SIPO om Patent Prosecution Highway (PPH) som gör det möjligt för sökanden att få en påskyndad handläggning vid SIPO under förutsättning att PPH-formalia är uppfyllt. Avtalet som gäller from den 1 juli 2014 avser såväl nationella ansökningar som internationella (PCT). Via länken nedan hittar du uppdaterade instruktioner och blanketter. http://www.prv.se/s…

Social tagging: >

Comments are closed.