Valutajusteringar PCT den 1 oktober

PCT granskningsavgift ändras till 17 380 kr fr o m 1 oktober 2014, p g a valutajustering. Ändringen gäller även tilläggsavgiften för oberoende uppfinningar samt avgiften för kompletterande nyhetsgranskning enligt PCT. Internationell ansökningsavgift om ansökan inte innehåller fler än 30 sidor: 10 130 kr Varje sida därutöver: 110 kr Om ansökan inges via mjukvaran PCT-EASY reduceras avgiften med…

Social tagging: >

Comments are closed.