Ändringar i patentlagen

Från och med den 1 juli i år är det möjligt att få sitt patent meddelat på engelska, liksom att all kommunikation med PRV kan ske på engelska. Vår patentjurist Louise Jonshammar berättar mer om förändringarna i tidningen Dagens Juridik. … Läs mer

Social tagging: > > > > > >

Comments are closed.