Kriterier för förväxlingsbarhet

Den 2 oktober trädde en ny gemensam praxis i kraft med kriterier för bedömningen av förväxlingsbarhet mellan vissa varumärken. Den nya praxisen kommer att tillämpas av de flesta av EU:s varumärkesmyndigheter (alla utom Italien) samt dessutom av Island, Norge och Turkiet. Den nya gemensamma praxisen ligger mycket nära den som redan tillämpas av PRV. Vår förhoppning är att svenska användare ska…

Social tagging: >

Comments are closed.