PRV ansvarig nationell myndighet för Herrelösa Verk

Den 29 oktober träder direktivet om Herrelösa Verk i kraft. I Sverige genomförs direktivet genom ändringar i upphovsrättslagen och upphovsrättsförordningen. Patent- och registreringsverket blir ansvarig myndighet i Sverige för mottagande av anmälningar om registrering av herrelösa verk i EU:s gemensamma databas för sådana verk. Lagändringarna innebär att en ny inskränkning i upphovsrätten inför…

Social tagging: >

Comments are closed.