Brister åtgärdas löpande

I samband med övergången till vårt nya ärendehanteringssystem för varumärke har vi uppmärksammat ett antal felaktigheter, som kan ha drabbat dig som kund, bland annat har det gått ut felaktiga registreringsbevis och inlämningsbekräftelser. Problemen har också fått till följd att våra handläggningstider har ökat. Vi beklagar djupt de problem detta orsakar dig som kund och vi arbetar för närvaran…

Social tagging: >

Comments are closed.