Väl godkänt i senaste mätning av nöjd kund

Vi har under de senaste tio åren regelbundet undersökt vad kunderna inom patentområdet anser om oss och vår service. Ett exempel på detta är en omfattande NKI-undersökning (nöjd kund index) som görs inom patentområdet vartannat år. Vi använder Statistiska centralbyråns modell för NKI. Sedan starten av undersökningen har förtroendet för PRV ökat. Årets resultat var det bästa någonsin och vi ser …

Social tagging: >

Comments are closed.