Skatteverket ser över framtida inriktning

Skatteverket har tagit fram ett förslag till en långsiktig inriktning för hur organisation och arbetsfördelning ska utvecklas för att även på längre sikt erbjuda en effektiv verksamhet, till nytta för medborgare och företag.

Social tagging: >

Comments are closed.