Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Skatteplanering i välfärdsföretag sker främst vid utdelningar till ägare

Skatteplanering i företag inom välfärdssektorn förekommer framför allt i samband med utdelningar till ägarna av bolagen. Det framgår av en rapport som Skatteverket idag överlämnar till regeringen.