Skatteplanering i välfärdsföretag sker främst vid utdelningar till ägare