Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Ny skatt på kemikalier i vissa elektronikprodukter

Från den 1 juli kommer en ny skatt att tas ut på kemikalier i vissa elektronikprodukter. Syftet med skatten är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljö.