Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Minskat nyföretagande i maj

I maj minskade nyföretagandet i landet med 2,3 procent. Totalt nyregistrerades 139 färre företag i maj i år jämfört med maj ifjol. Antalet nya aktiebolag minskade med 5,3 procent samtidigt som antalet enskilda näringsidkare ökade med 7,9 procent. Nyföretagandet har gått både upp och ned under 2017 och totalt sett har nyregistreringarna hittills minskat med 2,3 procent under året.