Reklamspärr och registerutdrag från SPAR kan nu göras digitalt