Skatteverkets årsredovisning överlämnad till regeringen