Design och innovation i lyckad förening

Air Smart Spirometer är en svensk, patentskyddad innovation som gör det enklare och mindre kostsamt att mäta och bedöma andnings- och lungkapaciteten hos patienter med exempelvis sjukdomen KOL. Läs mer

Social tagging: > >

Comments are closed.