Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet genom folkbokföringskontroll