Kontroller av tandläkare har lett till miljonbelopp i höjd skatt