Studie visar effekter av införandet av personalliggare