Med digital brevlåda kommer deklarationen tidigare