8,1 miljoner personer kan deklarera från den 17 mars