Tillfälliga brevlådor för deklarationer öppnar på 44 platser den 1 april