Bolagsverket lämnar in hemställan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag

Bolagsverket har lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. En obligatorisk digital inlämning är ett steg mot förenkling och ökad nytta av årsredovisningsinformation.

Social tagging: >

Comments are closed.