Skatteverket föreslår enklare regler för skattefria traktamenten