Flytt till högskoleort – glöm inte anmäla ny adress