Över 120 miljoner inkomstuppgifter att kontrollera inför deklarationen