Fem tips till den som deklarerar för första gången